Bezpečnost elektrických zařízení


V oblasti bezpečnosti technických zařízení nabízíme:
 • revize elektrických zařízení bez omezení napětí v objektech bez i s nebezpečím výbuchu,

 • posouzení technické bezpečnosti el. zařízení a stanovení rizik, zpracování dokumentace výrobce, provozovatele,

 • zpracování plánu kontroly, údržby, zkoušek a revizí el. zařízení ve smyslu NV 101/2005 Sb. a stanovení obsahu provozní dokumentace (dokumentace provozovatele el. zařízení),

 • koordinace prací a montážní dozor pro část elektro,

 • zajišťování elektrických zkoušek složitých typů zařízení,

 • posouzení dokumentace výrobce/dodavatele elektrických zařízení ve smyslu zákona 22/1997 Sb.,

 • zpracování provozních a manipulačních řádů pro provoz elektrických zařízení,

 • zpracování pracovních postupů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních dle místních podmínek a zaškolení obsluhy,

 • stanovení vnějších vlivů a zpracování protokolu,

 • zpracování odborných posudků a protokolů pro elektrická zařízení dle platných předpisů,

 • provádění specializovaných měření elektrických zařízení, poradenství a konzultace.
Patička obsahu

© ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]