Poradenství pro zaměstnavatele


Zaměstnavatelům nabízíme organizační poradenství v oblasti odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.


Poradíme Vám zejména:
  • jakou zvolit kvalifikační strukturu pracovníků s ohledem na charakter obsluhy a vykonávaných prací a v návaznosti na druh provozovaných zařízení,

  • jaké odborné předpoklady jsou stanoveny pro konkrétní kvalifikační stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice,

  • s posouzením dosaženého odborného vzdělání u nastupujících pracovník s ohledem na vykonávanou činnost na elektrických zařízeních
  • .
Pro Vaše zaměstnance nabízíme získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v  rámci školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb.Patička obsahu

© ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]