Profil společnosti


ELEKTROKONZULT, s.r.o. byla založena v roce 2005 a v oblasti revizí elektrických zařízení a pořádání vzdělávacích akcí pro pracovníky v elektrotechnice navázala na činnost fyzické osoby Ing. Vladimír Brom – ELEKTROKONZULT, podnikající již od roku 1992.


I když se okruh činností společnosti poněkud rozšířil, revize elektrických zařízení zůstávají stále jeho podstatnou částí. Dalšími oblastmi působnosti společnosti je zejména:

  • posuzování technické bezpečnosti el. zařízení a stanovení rizik, zpracování dokumentace výrobce/dodavatele,
  • zpracování plánu kontroly, údržby, zkoušek a revizí el. zařízení a stanovení obsahu provozní dokumentace (dokumentace provozovatele EZ),
  • zpracování odborných posudků a protokolů EZ dle platných předpisů,
  • koordinace prací a montážní dozor pro část elektro (při výstavbě a rekonstrukci nemocnic,obchodních a nákupních center, výrobních závodů, bytových domů apod.),
  • zajišťování elektrických zkoušek složitých typů zařízení, jako např. sklářských pecí, blokových transformoven apod.

  • více zde ...

O zkušenosti ve výše uvedených oblastech se s Vámi rádi podělíme na našich školeních a seminářích.

Patička obsahu

© ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]